MT  Technology  Partner
IT-Tjänster
Ända sedan grundandet 1996 har huvudinriktningen för MT Technology Partner varit konsultverksamhet inom IT-sektorn. Under årens lopp har vi byggt upp en gedigen erfarenhet av att utforma krav- och funktionsspecifikationer, databasdesign (både konceptuell- och fysisk modellering) och databasimplementation, rådatahantering, dataanalys och rapportgenerering, systemdesign samt inom ren implementation.

Bland kunderna återfinns allt från små och relativt nya bolag till stora etablerade och världsomspännande företag. Vare sig uppdraget innebär att utveckla applikationer som används av ett fåtal personer eller innefattar programvara som körs dagligen av över 50,000 personer utspridda i hundratalet länder så levererar vi högkvalitativa IT-lösningar.