MT  Technology  Partner
 
Under hösten 1996 grundandes MT Technology Partner i Luleå av Magnus Tjernström. Ursprungligen hette företaget Oook men bytte namn under andra hälften av 2003 i samband med att företaget permanent flyttade sitt huvudsäte till Stockholmsregionen.

Verksamheten var från början uteslutande inriktad mot informationsteknologi (IT) men breddades under mitten av 2010 till att även innefatta maskinuthyrning och entreprenad samt skogsbruk.
Huvudverksamheten är fortfarande lokaliserad i Stockholm medan de två senare grenarna fokuserar sin verksamhet till Kramfors- och Sollefteå-området i Ångermanland.